Kompozicija proljetnih cvijeća “Igra boja” (65)

Ne može se naručiti

7 Tulipan Mango Charm 7 Narcis Pink Charm 5 Tulipan Fashion 3 Zumbul Pink Pearl 10 Preslica 5 Žutih narcisa 10 Patuljastih zumbula 10 Šafrana 8 Irisa Harmonie

Broj artikla: 52180