Korištenje podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka za tvrtku Sieberz d.o.o.

Sieberz d.o.o. kao Prikupljač osobnih podataka upoznaje Korisnika usluge da:

1. Korištenje osobnih podataka:

Sieberz d.o.o. koristi slijedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa.

  1. Upravljanje podacima:

Da bismo mogli koristiti Vaše podatke, potrebna je Vaša suglasnost, a za suglasnost je potrebno upoznati Vas sa zaštitom osobnih podataka.

Obavještavamo Vas da podatke obrađujemo i pohranjujemo isključivo ako se Vi složite sa tim. Pri korištenju naše usluge neophodno je ostaviti osobne podatke jer u suprotnom nećemo moći izvršiti uslugu.

  1. Svrha korištenja osobnih podataka

Osobne podatke koristimo kako bismo Korisniku usluge mogli pružiti sve potrebne informacije, ponude, kako bismo mogli pružiti kvalitetnu uslugu i da možemo stupiti u kontakt sa Korisnikom, odnosno ako nastane problem, reklamacija moramo moći pronaći kupca, narudžbu i držati se zakonskih obaveza.

  1. Dijeljenje podataka sa trećom osobom:

Sieberz d.o.o. će korisnikove podatke podijeliti sa trećom osobom, trećom državom ili međunarodnoj organizaciji isključivo uz suglasnost Korisnika usluge.

  1. Pravo na obradu podataka imaju:

Naziv: Sieberz d.o.o.

Sjedište: P. Radića 7., 31540 Donji Miholjac

Telefoni: +385923121071 ili +385923131071

OIB: 36516290855

Djelatnost: trgovina na malo preko pošte ili interneta

  1. Trajanje korištenja osobnih podataka:

a. do ostvarenja cilja ili do brisanja osobnih podataka

b. dok Korisnik ne povuče pristanak na korištenje osobnih podataka, do brisanja osobnih podataka

c. ako sud ili nadležne vlasti donesu odluku o prekidnu korištenja osobnih podataka, ili ako se zakon promijeni.

d. dok su na snazi zakoni koji su povezani sa korištenjem osobnih podataka Korisnika. Prema aktualnom zakonu rok za čuvanje podataka je 5 godina, a prema knjigovodstvenom zakonu o čuvanju računa, račun se mora čuvati 8 godina.

U slučaju obaveznog korištenja osobnih podataka zakon koji navedeno regulira odlučuje o roku čuvanja podataka.

7. Prava i pravna rješenja vezana za osobne podatke:

Korisnik ima mogućnost provjeriti da li su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na info@sieberz.com.hr, te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. Preporučamo vam da što prije nadopunite vaše osobne podatke kad se oni promjene. Ukoliko korisnik misli da zloupotrebljavamo njegove podatke, može tražiti odštetu ili utješnu naknadnu, može se obratiti sudu ili drugim nadležnim institucijama, te kod Agencije za zaštitu osobnih podataka.

  1. Kontakt

Podaci firme:

Naziv: Sieberz d.o.o.

Sjedište: P. Radića 7., 31540 Donji Miholjac

OIB: 36516290855

MBS: 030177203

E-mail: info@sieberz.com.hr

Donji Miholjac, 25.05.2018.

Sieberz d.o.o.